Tjänster

Vi på Eviexa arbetar för att möjliggöra och skapa kontroll på era kundkontakter. Vi menar att ni kan göra det med hjälp av att se och lyssna på era interna och externa kunder. Vi tror att det är av yttersta vikt att vara där kunden är eller att förekomma kunden, så att kunden med enkelhet får den service som han/hon förtjänar. Vår idé är att hjälpa er med rätt stöd i ert arbete med kund och medarbetare.


Vi har delat upp våra affärsområden i följande tre kategorier:

Kund
Vad tycker egentligen era kunder? Hur kan ni förbättra och delta i att utveckla verksamheten med kunden i centrum? Våra verktyg hjälper er med detta!
Läs mer

NKI - Nöjd Kundindex

NKI ger er en mätning över hur kunderna uppfattar era tjänster/din service och är generellt sett ett mycket bra styrverktyg för både ledningsgruppen men också de enskilda enheterna i verksamheten, för att på så sätt också se vad som kan förbättras.

Eviexa Eye™ stödjer flera olika typer av kanaler och kan användas för automatiska uppringningar eller SMS-utskick efter avslutat samtal. Verktyget kan också enkelt mäta kundnöjdhet i sociala medier som t.ex. Facebook och Twitter.

Ni väljer vilka frågor som är viktiga för er verksamhet och även antalet frågor. Vi supporterar och handleder självklart uppsättningen så att det blir en kundanpassad och enkel lösning.

78%
Svarstid
91%
Kunskap
87%
Nöjdhet

NPS - Net Promoter Score

Med Net Promoter Score® kan du identifiera missnöjda kunder och få en chans att rätta till det som är fel. Du kan även hitta nöjda ambassadörer och underlätta för dem att marknadsföra dig till andra. Du får även en chans att lyssna på kritikerna kring vad som är fel.

Vilka står och väger och är passiva, varför? Vilka är det och vad kan göras för att fler ska bli nöjda?

Metoden bygger alltså på den enda "ultimata" frågan:
"Skulle du rekommendera (vårt företag) till en vän eller kollega?"

Frågan ställs genom en enkät till kunden som får svara på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Beroende på vad kunderna svarar delas de upp i tre kategorier:

0 - 6 = "Kritiker" eller "Detractors"
7 - 8 = "Passiva" eller "Passives"
9 - 10 = "Ambassadörer" eller "Promoters"


“Bara 10% av missnöjda kunder klagar, resten byter i det tysta till en konkurrent”
NPS® och Net Promoter Score® är registrerade varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Fred Reichheld och Satmetrix Systems, Inc.

Kundansträngning - Effort

Effort är en lojalitetsundersökning som ger er möjlighet att få reda på hur stor ansträngning era kunder upplever att de får göra för att få service utförd eller köpa er vara/tjänst. Denna undersökning går ut på att ställa en fråga till kund:
"Hur stor var din ansträngning för att få ditt ärende löst?

Leverans- och projektuppföljning

Med leverans och projektuppföljning får ni möjlighet att hålla koll på leverans av utförd tjänst/projekt eller levererad vara. Det är viktigt att hålla koll på hela "kundkorridoren", inte minst själva leveransen. Det är ofta flera olika personer som är involverade från början till slut och denna tjänst ger er möjlighet till kvitto för leveransen.

Följsamhetsprogram - "Adherence"

Med ett anpassat följsamhetsprogram så ger ni kunder/patienter möjlighet till en extra service, det kan handla om olika påminnelser men även möjlighet för kund/patient att utvärdera hur man mår eller upplever en tjänst. I denna tjänst finns det stora möjligheter att arbeta förebyggande och med kundens verkliga behov i fokus. Tjänsten ger stor effekt på lojalitet och nöjdhet.

Vill du veta mer? Kontakta mig! Fredrik Swartswe, VD
Medarbetare
Att ta pulsen på medarbetarna är av stor vikt för företagets utveckling på mer än ett plan. Låt oss visa er hur enkelt och smidigt detta kan gå till!
Läs mer

NMI - Nöjd Medarbetarindex

För att möta kundernas förväntningar så är det viktigt att aktivt och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar i realtid.

Eviexas NMI ger er pulsen på verksamheten och ni kan följa utvecklingen och gemensamt ta beslut om nästa steg. Genom att synliggöra pulsen så skapas engagemang och vilja till att arbeta med resultat.

Med resultatet från enkäten får ni underlag för att snabbt ta fram handlingsplaner med prioriterade åtgärder för att förbättra ert företags arbetsklimat.

Catch The Idea

Hela företagets gemensamma verktyg för att fånga in idéer för att utveckla verksamheten framåt och därigenom överträffa kundernas förväntningar. Verktyget är tillgängligt för alla och det är möjligt att följa antalet idéer samt kategori över tid.

Sjuk- och friskanmälan

Detta är en helautomatisk portal som visar status för sjukdomsfrånvaro i realtid. Verktyget ger en god översikt över nuläge men även historik

Vill du veta mer? Kontakta mig! Fredrik Swartswe, VD
Coach
Vårt coachingverktyg fungerar som ett stöd för alla medarbetare i organisationen och används i hela processen, från målsättning till handlingsplan.
Läs mer

Eviexa Coaching Tool

Eviexas coachingverktyg stödjer hela coachingprocessen. Verktyget hjälper coach och medarbetare att lyckas, coachingarbetet blir enklare när allt finns samlat på ett och samma ställe. Tillgängligheten gör det till en given del i utvecklingsarbetet.

Coaching är ett utmärkt sätt att hjälpa chefer och medarbetare att effektivisera arbetsmetoder, utveckla ledaregenskaper, hitta nya karriärvägar eller förbättra sin kommunikationsförmåga.

Coachingverktyget stödjer fyra steg i processen:

 1. Planering
 2. Förberedelse
 3. Genomförande / Dokumentation
 4. Uppföljning och rapportering

Syfte med coachingverktyget:

 • Förenklar och ger ett suveränt stöd i genomförandet av coaching.
 • En gemensam plats för medarbetare och coach att planera sina mål och sätta individuell handlingsplan.
 • Möjliggör genomförandet genom enkelhet och tillgänglighet.
 • Man kan med fördel ladda upp inspelningar eller andra filer för utvärdering/genomgång.

Eviexas coachingverktyg ger:

 • Effektivare coaching genom stöd med genomförandet och administration.
 • Ökat engagemang hos medarbetare, ökad förståelse för sina mål och sin roll.
 • Möjliggör kontinuitet i uppföljning och coaching vilket ger nöjdare kunder och medarbetare.

Vi kan även erbjuda andra tjänster för att underlätta coaching, bland annat inspelningsmöjligheter av samtal och skärm för att följa hantering/kundkontakt.

Vill du veta mer? Kontakta mig! Fredrik Swartswe, VD
Pharma
Vilken typ av information behöver ni från patientgrupper? Vill ni samla in patient-data eller genomföra automatiserade och effektiva uppföljningar?
Läs mer

Flera kanaler

Använd samma verktyg till flera olika kanaler - SMS, uppringning, e-mail etc.

Realtid

All information samlas in i realtid för att ge en korrekt bild av verksamheten.

Benchmarking

Jämför agenter och team med varandra och hitta samband mellan data.

Återkoppling

Individuell uppföljning och återkoppling ger nöjdare kunder och medarbetare.

Om oss

Vision

Eviexa ska vara det naturliga valet vid utveckling av kundmöten för nöjdare och mer lojala kunder.

Vår vision är att ha kunden i centrum, på riktigt! Vi tror att vi kan uppnå detta genom att få företag att aktivt arbeta med kund och medarbetare, här och nu.

Vi kallar det för Customer Intelligence.

Så arbetar vi

Eviexa är ett svenskt företag som levererar information- och kommunikationstjänster över Internet på en global marknad med tillhörande support och konsulting, s.k. molntjänster.

Vi tillämpar inga bindningstider och affärsmodellen är dynamisk. Våra tjänster bygger på enkelhet vilket gör att du kommer igång direkt. Inga installationer eller investeringar i hård- eller mjukvara krävs.

Bli vår samarbetspartner

Vi söker efter engagerade och säljinriktade samarbetspartners som vill bli en del av vår globala framgångssaga.

Karriär

Just nu har vi inga lediga tjänster, men om du tror att du skulle passa in hos oss så får du gärna skicka in en spontanansökan ändå. Adressen är jobs@eviexa.com. Vi hörs!

Enkäter
Samtal
SMS

Kontakta oss

Adress
Eviexa AB Stenhamregatan 4 827 31 Ljusdal
E-post: info@eviexa.com Telefon: 076-899 79 05

Tack! Vi hör av oss så snart som möjligt.